Kinderdagverblijf Luierland

Luierland 2014 ©

Home.
Werking.
Foto's.
Reservatie.
Contact.
Home.
Home.
Werking.
Foto's.
Reservatie.
Contact.

Werking
Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doet u niet zo maar. Als ouder wilt u immers de zekerheid dat uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving. In ons kinderdagverblijf streven wij ernaar een warme thuis en geborgenheid te bieden voor al onze kindjes.
Door middel van de activiteiten die we organiseren, de spelmaterialen die we aanbieden, stimuleren we de kinderen, naargelang hun leeftijd volop mogelijkheden om te ontplooien en te ontwikkelen.

We trachten kwaliteitsvolle kinderopvang te bieden, aangepast aan de specifieke behoeften van alle kinderen. Afkomst, cultuur, nationaliteit, geloofsopvatting, ... In ons kinderdagverblijf is iedereen welkom en iedereen gelijk.


Voeding
Alle voeding is in de prijs inbegrepen, behalve speciale dieet voeding en babyflesjes.. We eten en drinken uitsluitend gezonde producten. Wanneer uw kind speciale voeding nodig heeft, houden we hiermee rekening.

Belangrijke taken van de begeleiders zijn:

· Het hebben van een juiste pedagogische houding, zoals inleven in de belevingswereld en het luisteren naar kinderen,
· Verantwoordelijkheden geven aan kinderen en het praten met kinderen aansluitend bij hun ontwikkelingsniveau,
· Samenwerken met ouders en het geven van opvoedingsondersteuning,
· Vaardigheden, kennis en inzicht in de lichamelijke verzorging, zoals; hygiëne, voeding, verschonen, zindelijkheid, kinderziektes
· Bieden van genegenheid tot vrij spel,
· Organiseren van gerichte activiteiten, zoals: zingen, kleien, verven, voorlezen en gymnastiek